PROGRAM

Stark Ledningsgrupp

Ett kraftfullt program för att skapa effektiva ledningsgrupper

Stark Ledningsgrupp är ett program för er som vill bygga välfungerande och effektiva ledningsgrupper. En ledningsgrupp som känner till och förstår sitt syfte och varför ni finns, som formulerar och definierar mål, gör upp en tydlig målprogress samt samarbetar mot uppsatta mål. Minst lika viktigt är att prata och sätta förväntningarna på varandra. Skapa en psykologisk trygg ledningsgrupp som hjälps åt, samarbetar fint och vill varandra väl. 

Vi hjälper er att skapa en tydlig, transparent och konstruktiv ledningsgrupp där tydliga strategier och struktur kombinerat med en god kultur leder organisationen i rätt riktning. Allt understött av verktyg och modeller baserade på olika forskningsgrunder.

Ledningsgruppsutveckling för vem?

Våra program riktar sig till er som på riktigt vill skapa rätt förutsättningar att få välmående och effektiva organisationer. Det här ledningsgrupps-programmet passar för er som:

 • vill ha en effektiv ledningsgrupp där alla deltagare arbetar mot gemensamt satta mål

 • vill skapa struktur och riktning i ert ledningsgruppsarbete
 • vill utveckla tydliga strategier för att nå era gemensamma mål
 • står inför en utmaning som nedsatt kapacitet i ledningen eller omorganisation
 • har en samarbetskultur som i hög grad påverkas av destruktiva och negativa beteenden
 • har dysfunktioner eller konflikter i ledningsgruppen

Skapa resultat som märks

Resultat ni kan förvänta er av programmet i Ledningsgruppsutveckling:

 • en tydlig, effektiv och stark ledningsgrupp som arbetar mot samma riktning
 • medvetenhet om styrkor och svagheter i bolaget samt prioriterade åtgärder
 • tydliga roller med tydlig gränsdragning och struktur, där alla vet vad som förväntas av dem
 • känd målprogress, uppsatta mål, strategier och uppföljningsstruktur
 • tydlig agenda, syfte med ledningsgruppen och identifierat rätt medlemmar
 • förbättrade samarbeten med ökad konstruktivitet i ledningsgruppen samt ökad förståelse för varandra
 • ökat engagemang, förbättrat resultat och lönsamhet - om alla pytsar in sin del

Sagt av kund

Vi hade en ledningsgrupp som inte fungerade alls och både vi i LG och medarbetare mådde dåligt. Vi tog då hjälp av Malin på Framgångshuset. Och inledde ett längre samarbete. Idag, 18 mån senare, har vi en ledningsgrupp som fattar beslut, är effektiva och mår bra tillsammans. Medarbetarna trivs på jobbet och kan fokusera på rätt saker, vilket tydligt märktes i senaste medarbetarundersökningen. Malin visade förståelse för vår situation men var också tuff och ställde höga krav. Men hade hon inte gjort det hade vi inte varit där vi är idag!
Ett kvitto på att ledningsgruppsarbetet var lyckat är att medarbetarundersökningen på ett år har gått från ett ganska dystert resultat till ett väldigt fint resultat. Då har ledningsgruppsarbetet spillt över på övriga medarbetare och det är precis det vi vill uppnå.

- Malin

Vi mäter det vi gör, förflyttar oss tillsammans - och uppnår alltid resultat.

Vi arbetar bara med etablerade verktyg och modeller

Vilka verktyg och modeller vi använder beror på ledningsgruppens nuläge och vad ni ska uppnå.

I den teoretiska förankringen lutar vi oss mot bland annat Self-determination Theory (SDT) i syfte att bygga en engagerad organisation med motiverande medarbetare. SDT är uteslutande den modell som ger oss rätt underlag och en tydlig överblick för att kartlägga styrkor och svagheter som bolag och ledningsgrupp.

Full Range Leadership Model (FRLM) använder vi när vi ska tillämpa de mest effektiva och goda ledarskapsbeteenden i organisationen. Vi använder också IPU/DISC när vi ska öka förståelsen för varandra samt få till en effektivare kommunikation.

Vi tittar alltid på vilka faktorer som skapar framgångsrika team där psykologisk trygghet är en fundamental aspekt. Vi mäter också genom Team Pro hur väl vi förbereder oss och utvärderar vårt arbete, genomför vårt faktiska arbete samt hur väl vi samarbetar tillsammans. 

En annan faktor vi tittar på är vårt psykologiska kapital, dvs hur bra vi är på att ha en tydlig målbild, ha framtidstro, ha gott självförtroende och hur effektivt vi kan återhämta oss från svårigheter. Verktyget vi då tillämpar är Hero IQ.

För att få till en stark ledningsgrupp krävs det flera faktorer som balanserar. Främst behöver vi vara psykologisk trygga tillsammans där vi är avslappnade och trivs med samtliga medlemmar i ledningsgruppen. Vi behöver också ömsesidig tillit och en tydlig struktur med tydliga roller, samt att alla känner meningsfullhet och delaktighet.

Kort och gott.Vi behöver veta vart vi ska och hur vi gör det – och vi behöver tro på det vi gör!


Upplägg & utformning

Vi utformar alltid programmet utifrån er problemställning och era behov, men vanligtvis ingår följande moment i upplägget:

 • Behovsanalys och planering
 • Introduktion och uppstart
 • 4-6 gemensamma arbetsmöten med alla i gruppen tillsammans
 • Teori-föreläsning
 • Verktyg och mallar
 • Eget arbete
 • Uppföljning

Vanligtvis tas initiativet att boka det här programmet av:

 • VD:ar
 • Chefer som sitter i ledningsgrupp
 • HR

Fler transformativa program

Ledarskapsutveckling

Ett transformativt program för organisationer som vill forma konstruktiva ledare som arbetar i gemensam riktning

Högpresterande Team

Ett program med fokus på att skapa högpresterande, strukturerade och psykologiskt trygga team

Läs mer ->

Hälsosam organisation

Ett program där vi dyker ner i sex olika faktorer som forskningen säger skapar hållbar hälsa, fysisk såväl som mental.

Läs mer ->

Framgångshuset AB
Lomma Hamn Business Center
Esplanaden 15 B
234 39 Lomma 
malin.holm@framgangshuset.se 
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!