PROGRAM

Ledarskapsutveckling

Ett program för transformativt ledarskap, med stöd i forskning

Ledarskapsutveckling är ett program för er som vill utveckla er organisation till nästa nivå. Genom världens mest effektiva ledarskapsforskning skapar vi ett transformativt och konstruktivt ledarskap som ger rätt förutsättningar för välmående och högpresterande organisationer.

Ledarskapsutveckling för vem?

Våra program riktar sig till er som på riktigt vill skapa rätt förutsättningar att få välmående och effektiva organisationer. Det här ledarskaps-programmet passar för er som:


 • vill utveckla er organisation

 • få de bästa cheferna och de starkaste teamen

 • befinner er i en tillväxtfas
 • står inför en utmaning som nedskärning eller omorganisation
 • vill skapa gemensamma mål och en enhetlig ledarskapsfilosofi
 • har en företagskultur som i hög grad påverkas av destruktiva och negativa beteenden
 • har dysfunktioner eller konflikter i organisationen

Skapa resultat som märks

Resultat ni kan förvänta er av programmet i Ledarskapsutveckling:


 • de bästa ledarna och cheferna som leder efter etablerade och forskningsbaserade metoder
 • att bli en mer effektiv organisation genom att skapa tydlig riktning och gemensamma mål
 • förbättrad företagskultur som gör er mer attraktiva som arbetsgivare
 • gemensamt ledarskapsspråk och ledarskap på agendan
 • ökad transparens och förståelse för varandra som individer
 • förbättrat resultat och lönsamhet - när alla bidrar

Sagt av kund

I Framgångshusets ledarskapsprogram fanns en viktig bonus-pusselbit som jag har saknat i andra utbildningar. Nämligen den skräddarsydda coachningen som inte bara skrapade på ytan utan gick in på djupet av mig som person och som ledare. Malin har en unik förmåga att kombinera förståelsen för verksamheten med individens behov och potential på ett genuint och förtroligt sätt som får båda delarna att utvecklas tillsammans.

Affärsområdeschef

Supply Chain/IT

Vi arbetar bara med etablerade ledarskapsmodeller

Den teoretiska förankringen lutar vi oss mot bland annat Full Range Leadership Model (FRLM) och Self-determination Theory (SDT). I ledarskap handlar det främst om två aspekter; att organisationen skall vara tydlig och fungera optimalt samt att medarbetare ska må bra och prestera väl på ett motiverat och engagerat sätt.

Om Malin, programledare

Malin har många års erfarenhet av att arbeta med att stärka grupper och ledare för att skapa välmående och högpresterande organisationer. Hon arbetar enligt väl etablerade metoder och har en stor låda med verktyg.

Det andra säger om Malin är att hon är förtroendeingivande, har stor förmåga att förstå andras situation och analysera komplexa situationer. Med det skapar hon tydlighet i grundorsaken till problematiken och kan bidra med effektfulla lösningar. Att göra skillnad som håller är viktigt för henne.

Optimalt ledarskap handlar om i huvudsak två saker: Det ena är att få fram en tydlig riktning. Det andra är att få folk med sig.

Upplägg & utformning

Vi utformar alltid programmet utifrån er problemställning och era behov, men vanligtvis ingår följande moment i upplägget:

 • Behovsanalys och planering
 • Introduktion och uppstart
 • Flera gemensamma träffar per år kopplat till olika fokusområden
 • Systematiska, individuella coachningsträffar och extra vid behov
 • Buddy-samtal och peer-coachning internt
 • Verktyg och mallar
 • Eget arbete
 • Uppföljning


Vanligtvis tas initiativet att boka det här programmet av:

 • VD:ar
 • Chefer som är chefer över chefer (affärsområdeschef, platschef, sitechef, verksamhetschef)
 • Avdelningschefer
 • Chefer som sitter i ledningsgrupp
 • HR

Ett kvitto på att utbildningen var lyckad är att samarbetet oss emellan har fortsatt efter att programmet har avslutats och att de fortfarande knyter an till resultatet av utbildningen.

- Malin

Fler transformativa program

Stark Ledningsgrupp

Ett kraftfullt program som vi tillsammans skapar för att bygga effektiva ledningsgrupper

Läs mer ->

Högpresterande Team

Ett program med fokus på att skapa högpresterande, strukturerade och psykologiskt trygga team

Läs mer ->

Hälsosam organisation

Ett program där vi dyker ner i sex olika faktorer som forskningen säger skapar hållbar hälsa, fysisk såväl som mental.

Läs mer ->

Framgångshuset AB
Lomma Hamn Business Center
Esplanaden 15 B
234 39 Lomma 
malin.holm@framgangshuset.se 
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!