Framgångshuset skapar rätt mervärde och långvarig effekt för våra kunder

Vi erbjuder koncept grundat på forskning eller välbeprövade metoder i alla våra tjänster och program. Vi riktar oss till er som på riktigt vill skapa rätt förutsättningar att få välmående och högpresterande organisationer, vilket leder till ökad lönsamhet och god företagskultur.


Vi hittar inte på nånting.

Behovsanpassade tjänster är det vi tror mest på. Alla behöver nåt. Men ingen behöver exakt samma. Det som är statiskt för oss är att våra insatser alltid är grundat på modern och effektiv forskning eller på välbeprövade metoder.

Vi arbetar enligt väletablerade modeller där vi skräddarsyr koncept och metoder för er. Först lyssnar vi in ert behov, adderar vår kompetens och sen skapar vi rätt tjänst till er. Vi mäter gärna för att få ett synligt resultat.

 


Våra 3 fokusområden:

Vi erbjuder tjänster och program inom våra tre fokusområden.

Hälsosam organisation - Transformativa ledare - Högpresterande team.

Allt för att skapa högt engagemang och motiverade medarbetare.

TRANSFORMATIV LEDARSKAPSUTVECKLING


Ett program för er som vill utveckla era ledare i organisationen. Genom världens mest effektiva ledarskaps-forskning skapar vi ett transformativt och konstruktivt ledarskap som ger rätt förutsättningar för välmående och högpresterande organisationer.

STARKA LEDNINGSGRUPPER & HÖGPRESTERANDE TEAM

Två olika program. Det ena ett kraftfullt program där vi tillsammans jobbar för att bygga effektiva ledningsgrupper. Det andra har fokus på att leda och skapa högpresterande, strukturerade och psykologiskt trygga team.

HÄLSOSAM ORGANISATION & PSYKOLOGISKT KAPITAL


Här dyker vi ner i olika faktorer som forskningen säger skapar hållbar hälsa, fysisk såväl som mental. Vi blir bättre på att använda våra mentala resurser för att må bra och prestera bättre samt återhämta oss efter svårigheter.


Möt Malin, grundare till Framgångshuset

Malin är beteendevetare och har många års erfarenhet av att utveckla verksamheter, chefer och team. Det skapar välmående och högpresterande organisationer. Med stor sannolikhet genererar det högre lönsamhet också. Hon arbetar enligt väl etablerade metoder och har en stor låda med verktyg.

Det andra säger om Malin är att hon är förtroendeingivande, har stor förmåga att förstå andras situation och analysera komplexa situationer. Med det skapar hon tydlighet i grundorsaken till problematiken och kan bidra med effektfulla lösningar. 

Häng med henne om ni vill göra märkbar skillnad - som håller! Hon håller ihop arbetet och släpper inte taget.

Optimalt ledarskap handlar i huvudsak om två saker: Det ena är att ha en tydlig riktning och följa den. Det andra är att få folk med sig. Då skapar vi förutsättningar för tydlighet, engagemang och trivsel. - som i sin tur skapar ökad motivation och prestation!

Exempel på några av våra tjänster

Tillvägagångssätten varierar mellan föreläsningar, workshops, coachning, utbildningar, program, punktinsatser eller genom längre interim-uppdrag. Vi kan också hjälpa er att moderera och facilitera vid behov.

Evidensbaserade föreläsningar


Vi erbjuder föreläsningar för att skapa rätt förutsättningar för välmående och välfungerande organisationer inom våra fokusområden. Läs mer om de olika föreläsningarna här.

Chefscoachning och rådgivning


Coachande och rådgivande samtal mot ett tydligt uppsatt mål, i syfte att stärka ledarskapet och det psykologiska kapitalet hos individen.

Transformativa 

interim-chefer


Vi lever som vi lär! Vi erbjuder det transformativa ledarskapet vid tillfällig resursförstärkning, på kort eller lång sikt. Vi verkar inom HR och ledningsgrupps-befattningar.


Samarbete är kraftfullt!

Vi väljer våra samarbetspartner med omsorg. Framgångshuset samarbetar med kompetenta konsulter med god renommé som förstärker och kompletterar oss.

Vi ska leverera med evidens-grund, vi ska ha hög kompetens och vi ska vara schyssta, tillmötesgående och erbjuda anpassade lösningar. Vi ska också ha mod att utmana, för ibland vet vi mer. Och vi ska också ställa krav på våra kunder att de också pytsar in. Självklart ska vi ha roligt tillsammans också. 


Givetvis har alla 100% fokus på att göra skillnad som håller!


Framgångshuset AB
Lomma Hamn Business Center
Esplanaden 15 B
234 39 Lomma 
malin.holm@framgangshuset.se 
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!