ALLT VI GÖR ÄR SANT! Vi bygger koncept som bidrar till effekt.                

Behovsanpassade tjänster är det vi tror mest på. Alla behöver nåt. Men ingen behöver exakt samma.

Vi hittar inte på nånting!

Det som är statiskt för oss är att våra insatser alltid är grundat på modern och effektiv forskning eller på välbeprövade metoder. Vi utgår alltid från våra 3 fokusområden för att ta oss till målet som gör skillnad för våra kunder.

Däremot är vi väldigt flexibla i våra koncept, eftersom alla behöver olika. Men först lyssnar vi in ert behov, adderar vår kompetens och sen skapar vi rätt tjänst till er!

 


Våra 3 fokusområden:

Hälsosam organisation - Transformativa ledare - Välfungerande team & medarbetare
leder oss till framgångsrika organisationer. För oss betyder det en hälsosam arbetsplats, med bra struktur och trivsam kultur. Den grunden ger medarbetarna rätt förutsättningar att prestera bättre och kan då också ge tillbaka ökad lönsamhet till organisationen.

VI SKAPAR HÄLSOSAMMA ORGANISATIONER


En tydlig riktning med rätt målarbete skapar välmående tillsammans med en hälsosam arbetsplats med bra arbetsmiljö. Vi kan allt det där. 

VI RUSTAR LEDARE TILL 

ATT BLI FRAMGÅNGSRIKA


Genom ökad kunskap och rätt verktyg rustar vi chefer och ger de förutsättningarna att bli organisationernas bästa ledare.

.

VI BYGGER VÄLFUNGERANDE 
TEAM & MEDARBETARE


Välfungerande ledningsgrupper och övriga team tillsammans med tydligt medarbetarskap optimerar verksamheten. Vi har koncepten.

Exempel på några av våra tjänster

Tillvägagångssätten varierar mellan föreläsningar (digitala alt. fysiska), workshops, coachning, utbildningar, program, punktinsatser eller genom längre interim-uppdrag. 

Vision, strategier och målarbete

Vi hjälper er med att få ihop en tydlig styrning vad gäller vision och strategier. I nästa steg visar vi vägen mot effektivt målarbete och måluppfyllelse inkl uppföljning. 

Föreläsning "Framgångsrika ledarskapsbeteenden"

Varför inte bli inspirerad av en föreläsning som handlar om världens mest effektiva ledarskapsmodell FRLM. I nästa steg tar vi er dit.

Välfungerande ledningsgrupper

Vi har alla stegen till vad som ligger bakom de allra mest välfungerande ledningsgrupperna. Vi identifierar vad just ni behöver för att nå dit. Och sen tar vi er dit. Om ni är mottagliga förstås

Våra psykologiska behov

Tillgodoser arbetsplatsen vad arbetslivsforskningen säger om våra psykologiska behov, som är den spikraka vägen till välmående, ökad prestation och bättre lönsamhet. Vi mäter och gör anpassade insatser.

Ledarskapsindex

Vi mäter ledarskapet i er verksamhet. Tittar på nu-läge och önskat läge. Analyserar gapet och ger förslag på insatser på vägen mot önskat läge. Vi sätter ihop tjänster. Individuellt eller för flera alternativt alla chefer.

Effektiva övriga team

Psykologisk trygghet och tillhet kombinerat med struktur och meningsfullhet är viktiga faktorer för effektiva team. Vi föreläser, coachar, workshopar, samtalar och faciliterar er mot vägen till ett effektivt team.

Organisatorisk hälsa

Vi mäter hela organisationen. Säkerställer att ni har rätt plattform för AMV's föreskrifter gällande er arbets-miljö (OSA/SAM). Vi erbjuder hjälp med svåra samtal, kurs i första hjälpen i psykisk ohälsa, stresshantering mm.

Ledarskapsprogram

Vi identifierar behov och sätter ihop ett program för vad just den enskilda ledaren behöver för att uppnå ett attraktivt ledarskap. Vi tittar på nuläge och tar fram ett önskat läge. Verkställer sen vägen mot målet. 

Flexibel rekrytering

Vi höjer blicken när vi rekryterar /headhuntar. Vi lär känna företaget, tittar på kultur, organisationsstruktur, ledning och såklart aktuell funktion. Allt vägs in i matchningen mot kandidaternas VILL och KOMPETENS. 

Föreläsning - Framgångsrik organisation

Att få grepp om helheten och vem som har vilket ansvar kan vara svårt. Vi erbjuder en föreläsning om hur man skapar en attraktiv arbetsplats genom en attraktiv styrning, ett ledarskap som leder till trivsel och prestation samt vad medarbetaransvar står för!

Implementera gemensam
ledarskaps-plattform

Verksamheter bör ha en gemensam ledarskaps-plattform som säger vilken ledarskapsstil ledarna ska uppnå. Och mäta frekvent för att se nivån och ev. gap. Det ger ledarna betydligt bättre förutsättningar att uppnå ett gott ledarskap. Vi ger er verktygen. 

Outplacement eller
Omställning

Ibland når man världens ände. Schyssta avslut är lika viktigt som en bra onboardingprocess. Vi rustar medarbetaren till nästa steg genom anpassade program innehållande ex CV och Linkedin profil, intervjuträning, beteendeanalys, personlig utveckling .

Framgångshuset AB
Lomma Hamn Business Center
Esplanaden 15 B
234 39 Lomma 
malin.holm@framgangshuset.se 
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!