Föreläsningar med forskningsstöd inom ledarskap, psykologisk trygghet, högpresterande team och psykologiskt kapital

Hur skapar man välmående och effektiva organisationer enligt forskning? Då är ämnen som Framgångsrika ledarskapsbeteenden, Psykologisk TrygghetHur man skapar och leder högpresterande team samt Hur vi stärker vårt psykologiska kapital helt självklara. Dessa teorier skapar helt klart förutsättningar för inre motivation, ökad engagemang och produktivitet. Vi ser också genom mätbara resultat vilka förflyttningar som görs när organisationer "hämtar hem" dessa teorier och faktiskt börjar efterleva dem.

Mer om föreläsningarna

Framgångshusets föreläsare Malin Holm behovsanpassar föreläsningar efter behov. De standardföreläsningar som erbjuds kan du läsa om nedan. Men ännu bättre, kontakta oss gärna direkt för att hitta rätt koncept för er!


Psykologisk trygghet

Hur skapar man trygga och effektiva team på riktigt? Det är flera faktorer som spelar in för att få högpresterande team. Här djupdyker vi i den faktor som är fundamental för högpresterande team. För det vi ofta missar är hur viktigt och avgörande Psykologisk trygghet faktiskt är för att uppnå just välfungerande och välmående grupper, enligt Amy Edmondssons som har myntat begreppet och ligger bakom den moderna och teamforskningen. I huvudsak handlar det om att vi inom gruppkonstellationen ska kunna känna oss fullt avslappnade och kunna vara oss själva utan att riskera att bli hånade eller generade. The fearless organizaton scan är ett certifieringsverktyg framtaget av Edmondsson själv och som mäter graden av psykologisk trygghet i era team. Det är en sak att säga att vi har psykologisk trygghet - och det är en helt annan sak att faktiskt ha det. Chefer överskattar, dvs tror att de har det, när de i själva verket inte har det - till en felmarginal på hela 70%. Att jobba med psykologisk trygghet i sina team är ett arbete som aldrig tar slut. Och effekten när man har det är slående. Vad sägs om att uppnå:

 • Ökad innovationsgrad och tillvaratagande på idéer
 • Förbättrat lärande och kunskapsutbyte
 • Bättre hälsa och ökat välmående
 • Ökad kvalitet och produktivitet


Att skapa och leda högpresterande ledningsgrupper 

- och övriga team

Ni som ledare har extremt goda förutsättningar att skapa de där högpresterande och välmående teamen som gör det där lilla extra. Här fokuserar föreläsningen generellt på vilka faktorer (bl.a Edmondssons forskning) som är viktiga för att uppnå välmående och effektiva team. Ledningsgrupper som övriga team. I den förändringstakt vi konstant omger oss av, så ökar också komplexiteten. Arbetsuppgifterna kräver mer och mer teambaserade samarbeten. Då behöver ni som ledare veta (utifrån forskning) hur man hanterar teamets fas (grundat i Wheelans forskning) samt förstå vilka faktorer som speglar de högpresterande teamen - och hur man gör samt får hållbarhet i det. Vi vet att viktiga faktorer bl.a är:

 • Tydlig riktning och syfte. Varför finns vi och för vem
 • Psykologiskt trygghet, goda beteenden och tydliga förväntningar på varandra
 • Struktur och tydlighet i arbetsätt, processer och rutiner
 • Att få vara delaktig och känna att man är med och påverkar
 • Meningsfyllnad för samtliga deltagare i teamet.

Framgångsrika ledarskaps- & medarbetarskapsbeteenden

Full Range Leadership Model, urstark ledarskapsforskning, berättar för oss vilka beteenden som skapar det goda och hållbara ledarskapet. Dvs vilka konstruktiva och icke konstruktiva ledarskapsbeteenden som ligger till grund för att skapa välmående, engagemang och prestation. Föreläsningen har sin tyngd i vad det goda är och vad vi ska uppnå. men det är också viktigt att titta på vilka ledarskapsbeteenden vi absolut ska undvika och vilka konsekvenser det ger för medarbetarna och i förlängningen organisationen som stort. Vi får inblick i bl.a:

 • Låt-gå ledarskapets faror och konsekvenser som vi direkt ska undvika
 • Avvikelsebaserade ledarskapet - det goda och det destruktiva
 • Villkorligt förstärkande ledarskapet - Morot och yttre motivation
 • Transformerade ledarskapet - Den "äkta" ledaren för hållbarhet och inre motivation

Psykologiskt kapital - Mental styrka (Hero-modellen)

Hur kan man med små medel bli bättre på att använda sina mentala resurser för att må bra och fungera väl samt prestera bättre och återhämta sig efter svårigheter. Hero-modellen hjälper oss att få en tydligare målbild, ökad framtidstro och bättre självförtroendet samt att ta effektivare och mer klarsynta beslut. Hero-modellen hjälper oss också att förstå hur vi bättre kan återhämta oss efter svårigheter och utmaningar Det är en evidensbaserad modell som är enkel, effektfull och mätbar. när man kan modellen och tillämpar den så förstår man verkligen hur effektfull och välmående den är. Här är den kortfattade betydelsen av HERO-modellen:

 • HOPP - Att ha attraktiv målbild samt ha viljan och se vägen till målet
 • EGENFÖRMÅGA - Ha tillit sin egen förmåga att prestera. Tydligare självförtroende
 • RESILIENS - Förmågan att hantera, ta sig igenom och komma tillbaka efter svårigheter
 • OPTIMISM - Att överlag ha en positiv och realistisk syn bakåt, idag och i framtiden

Sagt om Malins föreläsningar

"Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, kan varmt rekommendera Malin Holm som föreläsare.Malin har med sin föreläsning där hon kopplat forskning om effektivt ledarskap och team till det personliga ledarskapet gett våra drygt 120 chefer bättre förutsättningar att utveckla våra verksamheter, bidragit till ökad motivation, insikt och kompetens i att leda. Malin har ett starkt kundfokus, hon var väl insatt i vår organisations styrdokument som vävdes in i teori. Malin är prestigelös, genuin, skapar intresse och har en bra förmåga att få med sig en stor grupp/publik. Deltagarna var väldigt nöjda med Malin och ledarskapsdagen.

Malin visar ett genuint intresse för oss som organisation och grupp, vilket gör att hon fångar signaler och blir träffsäker i sitt budskap.

Varför boka Framgångshuset?

Det är Malin Holm som är Framgångshusets föreläsare. Hon är en av föreläsarna hos Athenas talarförmedling och har lång erfarenhet som föreläsare. Här får du veta lite mer om henne: 


 • Malin har lång erfarenhet av eget ledarskap. Hon är beteendevetare i grunden och har verkat som konsult länge. Hon utbildar sig kontinuerligt och har en rad certifieringar inom sina områden. Hon är angelägen om att alltid vara i framkant.
 • För Malin är det viktigt att det hon föreläser om har en förankring mot forskningen.
 • Som föreläsare gör hon det "svåra" enkelt och går igenom grunderna på ett pedagogiskt och tydligt sätt. 
 • Malin lägger stor vikt på att varva teorier med exempel från verkligheten. Interaktion med deltagarna är fundamentalt. - Tillsammans skapar vi de bästa lärdomarna.

Det andra säger om Malin som föreläsare är att hon ger ett kompetent och trovärdigt intryck. Det är lätt att ta till sig det hon säger och hon interagerar med oss deltagare på ett balanserat och intresserat sätt.

Framgångshuset AB
Lomma Hamn Business Center
Esplanaden 15 B
234 39 Lomma 
malin.holm@framgangshuset.se 
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!