Evidensbaserade föreläsningar inom ledarskap, högpresterande team och psykologiskt kapital

Framgångshuset vill dela med sig av sin kunskap kring vad forskning säger hur man skapar välmående och effektiva organisationer. Då är ämnen som Framgångsrika ledarskapsbeteenden, Hur man skapar och leder högpresterande team samt Hur vi stärker vårt psykologiska kapital helt självklara. Kontentan är ju såklart att hitta engagemang och inre motivation som är hållbar över tid.

Mer om föreläsningarna

Framgångshusets föreläsare Malin Holm skräddarsyr föreläsningar efter behov. De standardföreläsningar som erbjuds kan du läsa om nedan, men kontakta oss gärna direkt för att hitta rätt koncept för er kring ämnen som att skapa motivation och medarbetarengagemang i arbetslivet eller hur ni kan undvika destruktiva beteenden på arbetsplatsen.

Att skapa och leda högpresterande team

Ni som ledare har extremt goda förutsättningar att skapa de där högpresterande och välmående teamen som gör det där lilla extra. I den förändringstakt vi lever i så ökar också komplexiteten och arbetsuppgifterna kräver mer och mer teambaserade samarbeten. Då behöver ni som ledare veta (utifrån forskning) hur man hanterar teamets fas samt skapar de högpresterande teamen - och får hållbarhet i det.

Framgångsrika ledarskaps- & medarbetarskapsbeteenden

Det finns beteenden som enligt forskning säger påverkar företagets kultur på ett bra sätt – och
ett dåligt sätt. Vilka faktiska ledarskapsbeteenden skapar en effektiv och trivsam kultur och vilka
medarbetarskapsbeteenden skapar arbetsglädje och produktivitet. Och vilka beteende ger
faktiskt motsatts effekt, dvs vilka beteenden ska vi direkt undvika?

Psykologiskt kapital – Mental styrka (Hero-modellen)

Hur kan man med små medel bli bättre på att använda sina mentala resurser för att må bra och
fungera väl samt prestera bättre och återhämta sig efter svårigheter. Hero-modellen hjälper oss
att få en tydligare målbild, ökad framtidstro och bättre självförtroendet samt att ta effektivare
och mer klarsynta beslut. Det är en evidensbaserad modell som är enkel, effektfull och mätbar.

Psykologisk trygghet

Hur skapar man trygga och effektiva team på riktigt? Psykologisk trygghet är en fundamental
faktor som är direkt avgörande för att lyckas, enligt Amy Edmondssons moderna teamforskning. Scan debrief är ett verktyg som mäter graden av psykologisk trygghet i era team.

Effektiv kommunikation

I allt vi gör förutsätts kommunikation. Vi behöver kommunicera för att nå fram och ibland
uppfattas kommunikation som svårt vilket kan skapa både missförstånd och konflikter. Vi
behöver kommunicera i alla led, tex mellan chef – medarbetare, kund – leverantör. För att
lyckas med en god och effektiv kommunikation krävs bl.a förståelse för vem mottagaren är och
vilken kommunikationsstil den personen föredrar. Det underlättar också om budbäraren har en
lagom dos anpassningsförmåga och ett genomtänkt budskap.

Varför boka Framgångshuset?

Det är Malin Holm som är Framgångshusets föreläsare. Hon är en av föreläsarna hos Athenas talarförmedling och har lång erfarenhet som föreläsare. Här får du veta lite mer om henne: 


  • Malin har lång erfarenhet av eget ledarskap. Hon är beteendevetare i grunden och har verkat som konsult länge. Hon utbildar sig kontinuerligt och har en rad certifieringar inom sina områden. Hon är angelägen om att alltid vara i framkant.
  • För Malin är det viktigt att det hon föreläser om har en förankring mot forskningen.
  • Som föreläsare gör hon det "svåra" enkelt och går igenom grunderna på ett pedagogiskt och tydligt sätt. 
  • Malin lägger stor vikt på att varva teorier med exempel från verkligheten. Interaktion med deltagarna är fundamentalt. - Tillsammans skapar vi de bästa lärdomarna.

Det andra säger om Malin som föreläsare är att hon ger ett kompetent och trovärdigt intryck. Det är lätt att ta till sig det hon säger och hon interagerar med oss deltagare på ett balanserat och intresserat sätt.

Malin visar ett genuint intresse för oss som organisation och grupp, vilket gör att hon fångar signaler och blir träffsäker i sitt budskap.
Framgångshuset AB
Lomma Hamn Business Center
Esplanaden 15 B
234 39 Lomma 
malin.holm@framgangshuset.se 
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!